مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

پزشکی تعهدی ۱۴۰۳ | حقوق، مزایا و معایب…

پزشکی تعهدی 1402/آرکا

رشته های دارای تعهد خدمت ۱۴۰۳، همان طور که از نامشان مشخص است رشته هایی هستند که داوطلبان می بایست در قبال تحصیل در آن ها تعهدی مبنی بر خدمت، پس از فارغ التحصیلی خود و به میزان حداکثر ۲ برابر مدت زمان تحصیل خود ارائه دهند. این تعهد به دلیل استفاده از خدمات رایگان دولتی داوطلب در دانشگاه، از وی اخذ می گردد.

از جمله رشته های پرطرفداری که مشمول قانون تعهد خدمت می شوند، می توان به رشته های پزشکی اشاره کرد. حتما تا کنون سوالات زیادی برای شما در این خصوص مطرح شده، در این مطلب به طور کامل به این رشته ها و شرایط تحصیل در آن ها خواهیم پرداخت.

پزشکی تعهدی چیست؟

رشته پزشکی تعهدی به رشته ای گفته می شود که فرد در ابتدای تحصیل متعهد شده که باید بعد از پایان تحصیلات عمومی، به مدت مشخصی به صورت پزشک رسمی در خدمت وزارت بهداشت باشد. در هر استانی با توجه به نیاز مراکز بهداشتی و درمانی آن استان، تعداد پذیرش پزشکان تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی آن استان اعلام می شود و سپس از طریق ثبت نام کنکور سراسری دانشجوهای پزشکی تعهدی پذیرش خواهند شد.

نکته مهم در مورد حقوق و مزایای پزشکی تعهدی این است که اولا شهریه ای از دانشجو نمی گیرند، دوما با رتبه قبولی بسیار بیشتری نسبت به دانشجوها پذیرش می شوند. همچنین هر دانش آموز فقط می تواند در استان خودش این رشته ها را انتخاب کند. افرادی که وارد رشته پزشکی تعهدی می شوند وظیفه دارند، حداکثر تا ۲ برابر طول دوران تحصیل پزشکی عمومی یعنی ۱۴ سال در شهرها و روستاهای استان خودشان به صورت تعهدی و به عنوان پزشک دولت کار کنند.

یعنی اگر داوطلبی در سن ۱۸ سالگی وارد رشته پزشکی تعهدی شود، طول دوران تحصیل عمومی داوطلب ۷ سال طول خواهد کشید و در سن ۲۵ سالگی درس وی به پایان خواهد رسید. بعد از اتمام دوره تحصیل از همان تاریخ به مدت ۱۴ سال موظف به خدمت در رشته پزشکی برای دولت می باشد.

پزشکان تعهدی در ابتدای ورود به این رشته متعهد می شوند تا نصف مدت تعهد خدمتشان نباید در مقاطع تخصص و بالاتر ادامه تحصیل بدهند. یعنی فرد متقاضی تا ۷ سال بعد از گرفتن مدرک دکترای عمومی از شرکت در آزمون تخصص محروم است. دانش آموزانی که با قبول شرایط ذکر شده، علاقه به تحصیل در رشته پزشکی تعهدی را دارند، می توانند رشته پزشکی تعهدی را در دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی مشاهده کرده و این رشته را انتخاب کنند.داوطلبانی که در انتخاب رشته کنکور خود اشتباهاتی داشته اند، برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند مقاله زیر را مطالعه نمایند.

تعهدی پزشکی آرکا

رشته های پزشکی تعهددار

با توجه به قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش کشوری در راستای تامین نیروی انسانی ، ۳۰ درصد از ظرفیت رشته های مورد نیاز باید از طریق جذب دانشجو های بومی که با الویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان است. با نوع گزینش بومی استانی پذیرش می شوند. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد.

ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در غیر این صورت قبولی شخص پذیرفته نیست.

مواردی نیز وجود دارد که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده است ، در این مورد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ یک تعهدی از داوطلب می گیرد که داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ به استان بومی خودش برود و خدمات را در همان استان ارائه بدهد.

حتما بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۳| نکات مهم

شرایط جدید پزشکی تعهدی

با توجه به قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور در راستای تامین نیروی انسانی، ۳۰ درصد از ظرفیت رشته پزشکی مورد نیاز باید از طریق جذب دانشجوهای بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز هر استان باشد. پذیرش پزشکان تعهدی از طریق گزینش بومی در هر استان انجام می شود. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم دادن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد.

ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ شدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴلی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤضری ﺑـﻪ داﻧشگاه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در غیر این صورت قبولی شخص پذیرفته نیست. مواردی نیز وجود دارد که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮمی در استان های همجوار ایجاد شده است، در این مورد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی یک تعهد از داوطلب گرفته که داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴلی به استان بومی خودش برگشته و خدمات را در همان استان ارائه بدهد.

با توجه به نکات ذکر شده مشخص است که مهم ترین شرط ثبت نام، پذیرش تعهد ضمن خدمت برای هر دانشجو است. کلیه شرایط ثبت نام برای رشته پزشکی تعهدی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری قید شده، تا فرد متقاضی با مطالعه آن و آگاهی کامل، این رشته را انتخاب کند.داوطلبانی که قصد خرید صندلی دانشگاه های دولتی برای تحصیل در رشته پزسکی را دارند، برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند با مرکز مشاوره آرکا تماس حاصل نمایید.

شرایط تعهد خدمت در رشته های مختلف

در صورت استفاده از سهمیه مناطق محروم

بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور، هر ساله درصد مشخصی از ظرفیت پذیرش کد رشته محل های روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برخی از استان های محروم کشور، به داوطلبان بومی این استان ها اختصاص داده می شود.

داوطلبانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده خواهند کرد، همان طور که گفته شد، می بایست متعهد شوند پس از اتمام دوره تحصیلی خود، به میزان سه برابر طول دوره تحصیل خود در مناطق محرومی که توسط وزارت بهداشت و یا وزارت علوم تعیین خواهد شد، خدمت نمایند.

در صورت استفاده از سهمیه مناطق و ایثارگران

آن دسته از افرادی که در دوره های روزانه با استفاده از سهمیه مناطق ۲ و ۳ پذیرفته شده اند، به دلیل امتیازات سهمیه مذکور، می بایست متعهد شوند پس از طی دوره تحصیلی در مقطع و رشته پذیرفته شده، به مدت دو برابر زمان تحصیل، در هر یک از نقاط ایران (با توجه به تشخیص سازمان های مربوطه) نسبت به ایفای تعهد خود اقدام نمایند. توجه داشته باشید که مدت تعهد برای دارندگان سهمیه مناطق ۲ و ۳ در هر صورت کم تر از ۵ سال نخواهد بود.
همچنین استفاده کنندگان از سهمیه منطقه ۱، سهمیه ایثارگران، خانواده شهدا و سهمیه رزمندگان، پس از تحصیل در دوره های روزانه، باید به مدت یک برابر طول زمان تحصیل خود، در مناطقی که وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط مشخص می نمایند خدمت کنند.
تحصیل در رشته های دارای تعهد خدمت در رشته های غیرپزشکی (سایر موارد در لیست رشته های کنکور)، نسبت به رشته های پزشکی شرایط آسان تری دارد زیرا مدت زمان تحصیل در این دانشگاه ها کم تر است و داوطلبان به طور میانگین در مدت زمان ۴ سال فارغ التحصیل می شوند. بنابراین متقاضیان پس از دانش آموختگی در دانشگاه، تعهد خدمت کم تری نیز خواهند داشت. البته فارغ التحصیلان در طول مدت خدمت خود به هیچ وجه حق اشتغال در مراکز دیگر را ندارند.

حقوق و مزایای پزشکی تعهدی

شاید این پرسش برای شما داوطلبان کنکور تجربی نیز مطرح شود که مزیت تحصیل در رشته پزشکی تعهدی چیست؟ و این رشته چه مزیت هایی را می تواند برای شما به همراه داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش مهم باید خدمت شما عرض کنیم که حقوق پزشکان تعهدی از حقوق سایر پزشکان عادی و عمومی کمتر بوده و حدودا در بازه ای ۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. از دیگر مزیت های تحصیل در رشته پزشکی با تعهد خدمت این است که:

آینده شغلی تضمین شده

به این صورت که شما بعد از ۷ سال تحصیل به خدمت درخواهید آمد.

امکان بدست آوردن درآمد خوب بعد از گذراندن دوران تعهد خدمت

بعد از گذراندن حداقل نیمی از تعهد خدمت خود، می توانید تخصص خود را گرفته و بعد از پایان تعهد خدمت، حقوق بسیار بالایی را بدست آورید.

داشتن حقوق در دوران تحصیل و همچنین بلافاصله بعد از پایان تحصیلات

دانشجویان این رشته در دوران تحصیل به صورت ماهانه حقوقی خواهند داشت و در دوران ادای تعهد خدمت نیز از حقوق مناسبی برخوردار خواهند بود.

امکان قبولی بسیار آسان تر در رشته پزشکی تعهدی نسبت به پزشکی

شرایط قبول شدن در رشته پزشکی تعهدی بسیار آسان تر از پزشکی های عادی می باشد.

امکان تحصیل رایگان در رشته پزشکی تعهدی

تحصیل در رشته پزشکی تعهدی نیز مانند دیگر رشته های روزانه دانشگاه های دولتی به صورت رایگان بوده، که هزینه آن را دولت پرداخت می کند و در واقع تعهد خدمت شما، جبرانی در قبال این تحصیل رایگان است.داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه آزاد موظف هستند کد رشته محل های مورد نظر خود را در فرم انتخاب رشته کنکور سراسری خود ثبت نمایند

معایب رشته تعهدی پزشکی

در حال حاضر پزشکان عمومی در امدی قابل قبولی ندارند (البته همین در امد بیشتر از تمام رشته های دیگر است ) و شما به عنوان یک پزشک تعهدی درامدی کمتر از عمومی خواهید داشت . همچنین شما در اختیار دولت هستید و ممکنه به دور ترین روستای منطقه خودتون فرستاده شوید. شما تا ۱۰ سال امکان شرکت در ازمون تخصص را نخواهید داشت .

فرد تا قبل از گذراندن نیمی از مدت تعهد خدمت خود نمی‌تواند در آزمون تخصصی شرکت کند.

یه حساب کتاب ساده میکنیم شما ۱۸ سالتونه در بهترین حالت شما در ۲۵ سالگی پزشکی رو تمام میکنید . حال شما باید ۱۰ سال دیگر نیز به عنوان پزشکی عمومی فعالیت کنید در این مدت شما ازدواج خواهید کرد و احتملا صاحب فرزند خواهید بود . در سن ۳۵ سالگی شما امکان شرکت در ازمو نسخت تخصص رو خواهید داشت ( زمانی که دوستانتان در دانشگاه تعهد تخصصشان رو هم به اتمام رسانده اند ) کمترین تخصص ۴ سال به طول می انجامد و شما در سن ۴۰ سالگی متخصص میشوید . دوباره برمیگردید به جایی که تعهد داده اید و تا سن ۴۶ سالگی در اون منطقه زندگی میکنید . بچه شما در اونجا بزرگ خواهد شد و حتی ممکن انجا کنکور هم بدهد و میبنید زندگی شما به جای یک شهر بزرگ در یک شهر کوچیک خواهد گذشت و شما تازه در سن ۴۶ سالگی میتوانید برای خودتان کار کنید.

حتما بخوانید: نرم افزار تخمین رشته قبولی با رتبه های اعلامی سازمان سنجش در کنکور سراسری ۱۴۰۳

انصراف از پزشکی تعهدی

بسیاری از دانشجویان پزشکی تعهدی با گذشت ترم های ابتدایی تحصیل در این رشته، تازه متوجه سختی های دوره تعهد خدمت می شوند و تصمیم به انصراف می گیرند. از طرفی هم دوره تعهد خدمت پزشکی به هیچ وجه قابل خرید یا انتقال نیست. به علاوه اینکه در زمان تعهد مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نبوده و ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی نیمی از زمان تعهد یعنی حداقل ۱۰ سال، امکان پذیر است.

امکان انصراف از پزشکی تعهدی وجود داشته اما هزینه آن بسیار بالا و با توجه به دانشگاه در حال تحصیل محاسبه می شود. می توان گفت معادل مبلغ جریمه در سال گذشته تقریبا بیش از ۶۵ میلیون تومان است. این مبلغ معادل هزینه سه سال تحصیل در رشته پزشکی می باشد.

البته یکی دیگر از علت های هزینه بالای انصراف از رشته پزشکی تعهدی این است که، شما به هر حال در دانشگاه روزانه تحصیل کرده اید و انصراف از دانشگاه دولتی روزانه نیز چه برای دانشجویان علوم پزشکی و چه برای دانشجویان غیرعلوم پزشکی شامل پرداخت هزینه انصراف می باشد. این قانون برای همه دانشجویان انصرافی از پزشکی تعهدی وجود داشته و قابل تغییر نیست.

لیست دانشگاه‌های پذیرنده رشته پزشکی تعهدی

 

لیست دانشگاه‌های پذیرنده رشته پزشکی تعهدی
علوم پزشکی ایلام علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ارومیه
علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی فسا علوم پزشکی لارستان
علوم پزشکی بم علوم پزشکی دزفول علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی آبادان
علوم پزشکی شاهرود علوم پزشکی بندرعباس علوم پزشکی اصفهان علوم پزشکی جهرم
علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی همدان علوم پزشکی زابل علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی بوشهر
علوم پزشکی یزد علوم پزشکی زاهدان علوم پزشکی گلستان علوم پزشکی سمنان
علوم پزشکی ایرانشهر علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی تبریز علوم پزشکی قم
علوم پزشکی اراک علوم پزشکی لرستان علوم پزشکی جیرفت  

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته و … در تمام رشته های داشگاه فرهنگیان، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

مطالب مرتبط:

تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۴| نکات مهم

آرکا مشاوره

کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲

آرکا مشاوره

نمونه کارنامه قبولی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ تمامی مناطق

آرکا مشاوره

۲ دیدگاه

سعید ۱۴۰۳-۰۲-۱۷در ۲۱:۲۲

آیا میشه با پزشکی تعهدی جراح شد؟

پاسخ
آرکا مشاوره ۱۴۰۳-۰۲-۱۸در ۰۰:۰۵

با سلام، بله

پاسخ

دیدگاهی بنویسید