مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه های آزاد ۱۴۰۲ سراسر ایران

آخرین رتبه اتاق عمل آزاد

در دانشگاه آزاد معیاری که براساس آن پذیرش انجام می شود، تراز در هر زیر گروه است؛ یعنی برعکس دانشگاه سراسری، رتبه در سهمیه منطقه وجود ندارد و محاسبه نمی شود چون در دانشگاه آزاد سهمیه بندی مناطق انجام نمی شود و همه داوطلبان جزو سهمیه عادی هستند، البته همه به جز، داوطلبانی که از یکی از دو نوع سهمیه ای که دانشگاه آزاد در نظر گرفته یعنی رزمندگان و ایثارگران، بهره می برند. بنابراین داوطلبان کنکور سراسری برای انتخاب رشته به ترازی که در هر زیرگروه به دست آورده اند، توجه کنند و رشته های مورد نظر خود را براساس ترازهای زیر گروه ها اولویت بندی کنند. برای مثال حداقل تراز برای قبولی در رشته اتاق عمل در واحدهای دانشگاه آزاد ۷۰۰۰ است. یعنی اگر داوطلبی بخواهد در این رشته پذیرفته شود، باید ترازی بالاتر از حداقل تراز لازم کسب کند. اما برای قبولی در این رشته در واحد پزشکی تهران تراز داوطلب باید بالای ۸۰۰۰ باشد.

اطلاع از آخرین رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته در رشته ها و مناطق مختلف برای داوطلبانی که در کنکور سراسری ۱۴۰۲ شرکت کرده اند، اهمیت زیادی دارد. به این دلیل که شرکت کنندگان به دنبال ارزیابی محدوده رتبه های قبولی هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتر انتخاب رشته کنند. این موضوع برای رشته هایی که متقاضی زیادی دارند مانند رشته اتاق عمل، اهمیت بالایی دارد.

حداقل رتبه کشوری برای قبولی رشته اتاق عمل در دانشگاه آزاد براساس رتبه های قبولی سال های گذشته، می توان گفت محدوده منطقی رتبه های پذیرفته شده در این رشته بین ۲۸۰۰۰ تا ۵۸۰۰۰ کشوری است.

برای اطلاع از حداقل رتبه و تراز قبولی اتاق عمل هر یک از واحد های دانشگاه آزاد میتوانید با مرکز مشاوره آرکا تماس بگیرید.

برای قبولی رشته اتاق عمل حداقل درصدها چقدر است؟

بعد از بررسی رتبه و تراز لازم برای قبولی، در این بخش از مقاله کارنامه و رتبه قبولی اتاق عمل آزاد حداقل درصدهای لازم برای قبول شدن در این رشته را بررسی می کنیم. گفتیم که حداقل تراز قبولی رشته اتاق عمل ۷۰۰۰ است. برای به دست آوردن این تراز، تمام یا بیشتر درصدهای داوطلب باید بالای ۲۰ درصد باشد.

لیست دانشگاه های آزاد رشته کارشناسی اتاق عمل

واحدهای سراب، تبریز، ارومیه، نجف آباد، پزشکی تهران، مشهد، الیگودرز، قزوین، علی آباد کتول، یزد و ارسنجان این رشته را در مقطع کارشناسی در برنامه خود دارند و برای اطلاع دقیق تغییرات سال تحصیلی جدید منتظر اطلاعیه وزارت علوم باید باشیم.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

چند سالی است که نوع پذیرش دانشگاه ازاد تغییر نموده و داوطلبان در دانشگاه آزاد نیز مانند دانشگاه های سراسری بر اساس رتبه در سهمیه گزینش می گردند. در این قسمت رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲  دانشگاه محل قبولی افراد قرار داده شده است.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد تهران

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۲۴۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد تهران لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد مشهد

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۵۰۰۰۰ تا ۵۹۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد مشهد لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد تبریز

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۴۸۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد تبریز لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد یزد

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۵۷۰۰۰ تا ۵۹۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد یزد لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ارومیه

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۵۹۰۰۰ تا ۶۰۵۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد ارومیه لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد قزوین

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۳۵۰۰۰ تا ۴۱۵۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد قزوین لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۴۷۹۰۰ تا ۴۸۵۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد نجف آباد لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد گلستان واحد علی آباد کتول

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ارسنجان

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۵۶۰۰۰ تا ۵۷۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد ارسنجان لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد سراب

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۷۱۷۰۰ تا ۷۲۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد سراب لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد الیگودرز

طبق بررسی کارنامه سال های گذشته حدود رتبه کشوری ۷۰۰۰۰ تا ۷۱۰۰۰ برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد الیگودرز لازم است. با توجه به افزایش ظرفیت رشته های پیراپزشکی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی میشود که حدود رتبه بیان شده فوق دچار تغییراتی گردد.

داوطلبان گرامی توجه نمایند که حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید. کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته، مصاحبه دانشگاه های خاص و … در تمام رشته های دانشگاهی و آزمون های استخدامی، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

 

مطالب مرتبط:

بورسیه دانش کنکور سراسری | نکات مهم

آرکا مشاوره

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

آرکا مشاوره

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران ۱۴۰۲

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید