مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

کارنامه آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد | ظرفیت خودگردان ۱۴۰۱، رتبه قبولی ۱۴۰۲ و …

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد/آرکا

قبولی در رشته پرستاری دانشگاه سراسری یا آزاد، یکی از بزرگترین اهداف داوطلبان کنکور تجربی است که عواملی مانند درآمد بالا، منزلت اجتماعی و موقعیت شغلی مناسب سبب شده است که توجه همه متقاضیان و خانواده ها به این رشته جلب شود. یکی از مواردی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد کمک خواهد کرد، بررسی رتبه قبولی پذیرفته شدگان انتخاب رشته پرستاری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ سال های گذشته می باشد. با توجه به این که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درصد دروس، رتبه های داوطلب و سایر اطلاعات مفید در اختیار داوطلبان تحصیل در دانشگاه آزاد و دولتی قرار می گیرد و با مقایسه این اطلاعات با رتبه اکتسابی خود می توانید مرحله انتخاب رشته دانشگاه آزاد را در رشته مورد علاقه با دقت بیش تری انجام دهید. از این رو در این مقاله آخرین رتبه لازم برای قبولی پرستاری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ براساس سال های تحصیلی گذشته را در اختیار شما قرار داده ایم.

رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱

یکی از رموز کسب موفقیت در کنکور، داشتن برنامه مطالعاتی دقیق و منسجم است. مشورت با کارشناسان در این امر می‌تواند احتمال بروز خطا را کاهش دهد. همچنین داوطلبان می‌توانند با استفاده از معیارهایی از درستی برنامه ریزی خود مطلع شوند. یکی از بهترین شاخص‌هایی که داوطلبان می‌توانند از آن بهره گیری نمایند، رتبه قبولی پرستاری کنکور ۱۴۰۱ است.

با مقایسه نتایج اکتسابی داوطلبان با اطلاعات کارنامه پذیرفته شدگان قبل، میزان انحراف از مسیر درست مشخص می‌شود. در نتیجه داوطلبان می‌توانند در اولین فرصت نسبت به اصلاح برنامه خود اقدام نمایند.

مهمترین تغییرات کنکور سراسری ۱۴۰۳/نحوه برگزاری، زمان و…
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد
نام دانشگاه رتبه کشوری
 واحد پزشکی تهران ۳۳۲۱۹
 واحد کرج ۳۵۱۰۵
 واحد قزوين ۳۸۱۸۷
 واحد مشهد ۳۸۵۱۶
 واحد تبريز ۳۹۳۱۱
 واحد ورامين ۳۹۹۱۳
 واحد استهبان ۴۲۹۲۱
 واحد بابل ۴۳.۹۰۲
 واحد تاکستان ۴۴۰۴۳
 واحد قم ۴۴۴۶۷
  واحد سنندج ۴۵۷۱۸
 واحد همدان ۴۵۸۹۸
 واحد کرمانشاه ۴۶۵۱۳
 واحد جهرم ۴۶۷۳۱
 واحد اردبيل ۴۶۷۶۷
 واحد رشت ۴۷۱۶۹
 واحد اروميه ۴۷۴۶۲
 واحد اصفهان(خوراسگان) ۴۸۳۱۰
 واحد گرگان ۴۸۳۸۴
 واحد لاهيجان ۴۹۳۱۷
 واحد ساوه ۵۰۶۳۹
 واحد ساري ۵۱۳۶۶
رستاري / واحد کاشان ۵۲۴۰۹
 واحد نيشابور ۵۲۷۹۹
 واحد زنجان ۵۳۸۲۰
 واحد مهاباد ۵۳۹۷۸
 واحد ياسوج ۵۴۶۵۴
 واحد تنکابن ۵۴۷۷۳
 واحد چالوس ۵۵۱۷۴
 واحد خوي ۵۵۲۹۴
 واحد مرند ۵۵۶۱۷
 واحد قوچان ۵۸۰۷۳
 واحد خرم آباد ۵۸۱۹۸
 واحد سمنان ۵۸۵۳۲
 واحد آستارا ۵۸۶۵۷
 واحد اقليد ۶۲۱۱۶
  واحد داراب ۶۲۲۰۳
 واحد بندرعباس ۶۲۲۹۱
 واحد بندرعباس ۶۲۲۹۱
 واحد شاهرود ۶۲۵۵۳
 واحد زاهدان ۶۳۰۳۷
 واحد دزفول ۶۳۴۷۹
 واحد لارستان ۶۳۸۷۹
  واحد اليگودرز ۶۳۸۷۹
 واحد لارستان ۶۳۸۷۹
 واحد گچساران ۶۵۰۴۴
 واحد نراق ۶۵۲۷۰
 واحد کليبر ۶۵۳۶۱
 واحد بهبهان ۶۵۶۳۳
 واحد بيرجند ۶۵۸۶۱
 واحد گناباد ۶۶۴۰۹
 واحد کرمان ۶۷۴۷۱
 واحد قاينات ۶۸۷۸۲
 واحد فردوس ۷۰۴۴۹
  واحد آبادان ۷۰۶۸۹
 واحد گنبد کاووس ۷۲۰۹۹
 واحد مسجدسليمان ۷۲۲۴۶
  واحد طبس ۷۵۵۴۴
 واحد سيرجان ۷۷۴۹۸
  واحد شهربابک ۷۷۸۱۰
 واحد ايرانشهر ۷۸۵۹۵
 واحد گلپايگان ۸۴۲۷۲

رتبه قبولی پرستاری ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

علاوه بر ظرفیت عادی ، در ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد نیز رشته پرستاری ارائه می شود که بیشتر داوطلبان آن را با ظرفیت مازاد میشناسند. رتبه های قبولی در دوره ظرفیت مازاد بالاتر یعنی بدتر است اما دانشجویان این دانشگاه ملزم به پرداخت شهریه دو برابر شهریه دانشگاه آزاد هستند.

رتبه قبولی پرستاری ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد
نام دانشگاه رتبه کشوری
 واحد پزشکي تهران – ظرفيت خودگردان ۴۵۲۵۱
 واحد کرج – ظرفيت خودگردان ۴۸۰۵۱
 واحد قزوين – ظرفيت خودگردان ۴۸۴۹۶
 واحد تاکستان – ظرفيت خودگردان ۵۴۳۷۵
 واحد قم – ظرفيت خودگردان ۵۴۸۵۳
  واحد همدان – ظرفيت خودگردان ۵۵۰۹۴
  واحد بابل – ظرفيت خودگردان ۵۵۲۵۴
 واحد ورامين – ظرفيت خودگردان ۵۵۶۹۷
 واحد اردبيل – ظرفيت خودگردان ۵۶۱۴۳
 واحد لاهيجان – ظرفيت خودگردان ۵۸۵۷۳
 واحد مشهد – ظرفيت خودگردان ۶۰۰۴۹
 واحد ساري – ظرفيت خودگردان ۶۱۶۳۸
  واحد ساوه – ظرفيت خودگردان ۶۲۲۹۱
 واحد گرگان – ظرفيت خودگردان ۶۴۱۴۶
 واحد چالوس – ظرفيت خودگردان ۶۵۴۵۱
 واحد زنجان – ظرفيت خودگردان ۶۵۸۶۱
 واحد تبريز- ظرفيت خودگردان ۶۶۷۷۷
 واحد تنکابن – ظرفيت خودگردان ۶۷۳۷۸
 واحد اروميه – ظرفيت خودگردان ۶۸۸۲۹
 واحد مراغه – ظرفيت خودگردان ۷۲۰۵۰
  واحد کازرون – ظرفيت خودگردان ۷۲۷۳۸
 واحد اصفهان ( خوراسگان ) – ظرفيت خودگردان ۷۴۲۳۰
 واحد علي آبادکتول – ظرفيت خودگردان ۷۴۹۳۵
  واحد آستارا – ظرفيت خودگردان ۷۵۰۸۷
 واحد خلخال – ظرفيت خودگردان ۷۵۱۳۸
  واحد اراک – ظرفيت خودگردان ۷۵۱۳۸
  واحد سمنان – ظرفيت خودگردان ۷۵۶۹۷
 واحد شاهرود – ظرفيت خودگردان ۸۰۹۸۹
 واحد اهواز – ظرفيت خودگردان ۸۲۱۸۱
  واحد دزفول – ظرفيت خودگردان ۸۳۵۵۲
 واحد آبادان – ظرفيت خودگردان ۸۴۲۷۲
 واحد اقليد – ظرفيت خودگردان ۸۸۵۲۴
 واحد داراب – ظرفيت خودگردان ۹۰۴۴۷
 واحد آباده – ظرفيت خودگردان ۹۱۹۲۴
 واحد گلپايگان – ظرفيت خودگردان ۹۴۴۴۷
 
نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری ۱۴۰۳ با تاثیر قطعی ۵۰ درصد معدل نهایی

مشاوره انتخاب رشته پرستاری دانشگاه آزاد

روشن است تحلیل آخرین رتبه قبولی پرستاری برای داوطلبان ضروری است. اما اینکه اطلاعات باید توسط چه کسی مورد بررسی و تحلیل واقع شود نکته ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصل از تحلیل نادرست اطلاعات بسیار گمراه کننده خواهد بود. می‌دانیم که کار را باید به کاردان سپرد. پر واضح است که این امر در مورد تحلیل رتبه و تراز نیز صدق می‌نماید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی آرکا با داشتن دانش و آگاهی کافی در این رابطه آماده ارائه تحلیل های معتبر و ارزشمند به داوطلبان هستند.

اگر می خواهید به تحصیل در این رشته بپردازید و سوالاتی از قبیل زمان ثبت نام، شرایط و نحوه پذیرش و … در مورد آن دارید می توانید با کارشناسان و مشاوران تحصیلی آرکا صحبت کنید. برای مشاوره تلفنی میتوانید با مرکز مشاوره آرکا تماس بگیرید.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته و … همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

مطالب مرتبط:

انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۳|انسانی ،دفترچه ،نکات مهم

آرکا مشاوره

کارنامه آخرین قبولی پزشکی ۱۴۰۲/رتبه لازم قبولی ۱۴۰۳ و …

آرکا مشاوره

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اردبیل سال تحصیلی ۱۴۰۲

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید