مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

تعداد شرکت کنندگان کنکور ۱۴۰۲ | دی ماه، تیرماه، به تفکیک رشته و…

تعداد شرکت کنندگان کنکور 1402 به تفکیک رشته و شهر

کنکور سراسری ۱۴۰۲ برای ورود به رشته‌های با آزمون دوره های مختلف دانشگاه های سراسری شامل دوره روزانه، نوبت دوم، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس خودگردان و همینطور دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود. از آنجایی که تحصیل در رشته‌های با آزمون، فقط از طریق کنکور سراسری امکان پذیر است. علاقه مندان باید در تاریخ‌های اعلام شده، نسبت به ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۲ اقدام نمایند. در ادامه این مقاله به برسی تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری به تفکیک شهر، رشته و سال میپردازیم، تا انتها با مرکز مشاوره آرکا همراه باشید.

عناوین اصلی مقاله پنهان

تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری ۱۴۰۲ نوبت اول یا همان دی ماه

کنکور سراسری از جمله آزمون هایی است که هر ساله متقاضیان زیادی خواهان شرکت در آن برای قبولی در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود هستند و قطعا برای شرکت کنندگان هر رشته تحصیلی و خانواده های آن ها، اطلاع از این موضوع که آمار نهایی شرکت کنندگان آزمون سراسری چه تعداد است اهمیت به سزایی دارد.

پس از پایان مهلت مجدد ثبت نام کنکور ۱۴۰۲، (نوبت اول) آمار نهایی افرادی که ثبت نام خود را به انجام رسانده اند، مشخص می گردد. مطابق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری کنکور دی ماه ۹۱۵ هزار و ۱۵۱ نفر در کنکور دی ماه ۱۴۰۲ شرکت نموده اند

تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری ۱۴۰۲ به تفکیک رشته(دی ماه)

متقاضیان شرکت در کنکور سراسری معمولا تمایل دارند از تعداد رقیبان خود باخبر شوند. به همین دلیل قصد داریم در این قسمت تعداد شرکت کنندگان هر گروه آزمایشی را به طور مجزا بیان کنیم. همان طور که مطلع هستید، همه داوطلبان می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی خود در گروه های آزمایشی زبان و هنر نیز شرکت کنند.

به همین دلیل، مطابق جدول زیر مجموع تعداد کارت های صادر شده بیشتر از مجموع تعداد داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری می باشد.

تعداد شرکت کنندگان کنکور دی ماه ۱۴۰۱ یا نوبت اول ۱۴۰۲  تجربی

تعداد کل شرکت کنندگان گروه تجربی در کنکور سراسری نوبت اول ۱۴۰۲ یا همان دی ماه  ۴۵۰/۵۷۷ نفر میباشد که تعداد ۲۹۱/۷۲۰ نفر آن را داوطلبان خانم و تعداد ۱۵۸/۸۵۷ نفر آن را داوطلبان آقا تشکیل داده است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور دی ماه ۱۴۰۱ یا نوبت اول ۱۴۰۲ انسانی

تعداد کل شرکت کنندگان گروه انسانی در کنکور سراسری نوبت اول ۱۴۰۲ یا همان دی ماه  ۳۰۹/۲۱۹ نفر میباشد که تعداد ۱۸۸/۱۶۴ نفر آن را داوطلبان خانم و تعداد ۱۲۱/۰۵۵ نفر آن را داوطلبان آقا تشکیل داده است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور دی ماه ۱۴۰۱ یا نوبت اول ۱۴۰۲ ریاضی

تعداد کل شرکت کنندگان گروه ریاضی در کنکور سراسری نوبت اول ۱۴۰۲ یا همان دی ماه  ۱۲۰/۰۹۵ نفر میباشد که تعداد ۴۱/۷۳۷ نفر آن را داوطلبان خانم و تعداد ۷۸/۳۵۸ نفر آن را داوطلبان آقا تشکیل داده است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور دی ماه ۱۴۰۱ یا نوبت اول ۱۴۰۲ گروه هنر

تعداد کل شرکت کنندگان گروه ریاضی در کنکور سراسری نوبت اول ۱۴۰۲ یا همان دی ماه  ۹۳/۰۵۵ نفر میباشد که تعداد ۲۹/۰۸۲ نفر آن را داوطلبان خانم و تعداد ۹/۹۷۳ نفر آن را داوطلبان آقا تشکیل داده است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور دی ماه ۱۴۰۱ یا نوبت اول ۱۴۰۲ گروه زبان

تعداد کل شرکت کنندگان گروه ریاضی در کنکور سراسری نوبت اول ۱۴۰۲ یا همان دی ماه  ۵۸/۵۱۴ نفر میباشد که تعداد ۳۷/۷۹۹ نفر آن را داوطلبان خانم و تعداد ۲۰/۷۱۵ نفر آن را داوطلبان آقا تشکیل داده است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ یا همان نوبت دوم

طبق اطلاعیه سازمان سنجش تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ به تفکیک رشته

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر است که از این تعداد ۶۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۴۳۲ هزار و ۱۶ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ تجربی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۵/۰۳۵ نفر است که از این تعداد ۳۱۸/۸۱۱ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۱۶۶/۲۲۴ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ انسانی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۴۳/۵۵۱ نفر است که از این تعداد ۲۱۴/۴۱۶ نفر معادل ۶۲ درصد زن و تعداد ۱۲۹/۱۳۵ نفر معادل ۳۸ درصد مرد هستند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ ریاضی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳۶/۸۵۱ نفر است که از این تعداد ۴۸/۲۹۵ نفر معادل ۳۵ درصد زن و تعداد ۸۸/۵۵۶ نفر معادل ۶۵ درصد مرد هستند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ گروه هنر

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۱/۷۰۲ نفر است که از این تعداد ۴۵/۸۸۲ نفر معادل ۷۴ درصد زن و تعداد ۱۵/۸۲۰ نفر معادل ۲۶ درصد مرد هستند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور تیرماه ۱۴۰۲ گروه زبان

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۲/۲۹۷ نفر است که از این تعداد ۶۰/۰۱۶ نفر معادل ۷۵ درصد زن و تعداد ۳۲/۲۸۱ نفر معادل ۳۹۳۵ درصد مرد هستند.

در این گروه نیز همچنان گوی سبقت در دست دختر خانم ها میباشد.

مقایسه تعداد شرکت کنندگان کنکور ۱۴۰۲ نسبت به سال های گذشته

علی رغم این که ۸۵ درصد از رشته ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت بدون کنکور نیز ارائه می شوند، تعداد داوطلبان کنکور سراسری مرتبا افزایش می یابد. در جدول زیر می توانید مقایسه تعداد شرکت کنندگان دوره های مختلف را ملاحظه کنید. توجه داشته باشید که هنوز آمار دقیقی از داوطلبان کنکور دی ماه در دسترس نیست و متعاقبا اعلام می گردد.

مقایسه تعداد شرکت کنندگان کنکور ۱۴۰۲ نسبت به سال های گذشته
سال تعداد شرکت کنندگان
۱۳۹۴ ۸۸۰ هزار و ۷۵۶ نفر
۱۳۹۵ ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ نفر
۱۳۹۶ ۹۲۹ هزار ۷۹۱ نفر
۱۳۹۷ ۱ میلیون و ۱۱ هزار و ۳۸۴ نفر
۱۳۹۸ ۱ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۹۳ نفر
۱۳۹۹ ۱ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۱۲۸ نفر
۱۴۰۰  ۱ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶ نفر
۱۴۰۱ ۱ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر
۱۴۰۲

نوبت اول: ۹۱۵ هزار و ۱۵۱ نفر

نوبت دوم: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر

همان طور که مشاهده می کنید، تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری، طی سال های ۹۴ و ۹۵ کاهش یافته بود اما از سال ۹۵ تا کنون تعداد افرادی که در کنکور سراسری ثبت نام کرده اند، روند صعودی داشته است.

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید. کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته، مصاحبه دانشگاه های خاص و … در تمام رشته های دانشگاهی و آزمون های استخدامی، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

 

 

 

مطالب مرتبط:

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه های آزاد ۱۴۰۲ سراسر ایران

آرکا مشاوره

ایجاد سابقه تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۳ | زمان، شرایط، مدارک و …

آرکا مشاوره

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرعین سال تحصیلی ۱۴۰۲

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید