مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

مشروط شدن در دانشگاه | نکات مهم

مشروط شدن در دانشگاه

اکثر دانشجویانی که صرفا به دنبال دریافت مدرک هستند یا به هر دلیلی نمرات پایینی کسب می کنند، به موضوع مشروط شدن بسیار توجه می نمایند. چراکه رد کردن حد مجاز مشروطی منجر به اخراج شدن دانشجویان از دانشگاه مربوطه می شود. باید گفت که مشروطی سبب می شود دانشجو در نیمسال بعدی برای انتخاب واحد مشمول قانون های وضع شده از سمت دانشگاه شده و متحمل رعایت یک سری محدودیت ها می گردد. متاسفانه بسیاری از دانشجویان با مشروط شدن در دانشگاه آشنا نبوده و عدم آگاهی آنان از محدودیت های برآمده از این اتفاق سبب طولانی شدن دوران تحصیل آن ها می شود.

هر دانشجویی برای برنامه ریزی بهتر تحصیلی خود می بایست از شرایط مشروط شدن در دانشگاه اطلاع یابند. دانستن جزئیات قوانین و شرایط مشروطی جهت هموار ساختن راه تحصیلی برای هر دانشجویی واجب می باشد. بنابراین برای شفاف سازی بیشتر در این مقاله علاوه بر توضیح شرایط مشروطی در دانشگاه های مختلف و عواقب مشروط شدن نیز اشاره شده است. 

مشروط شدن در دانشگاه چیست؟

واژه مشروطی برای کلیه دانشجویان فارغ از مقطع تحصیلی واژه ای آشنا می باشد که حتی ممکن است بعضی از دانشجویان در طول دوره تحصیلی خود تجربه مشروطی را نیز داشته و در این موقعیت قرار گرفته باشند. بر اساس آیین نامه های آموزشی در دوره های مختلف کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که معدل دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی از نمره مشخص شده کمتر باشد، آن دانشجو در آن نیمسال مشروط خواهد شد و برای انتخاب واحد در نیمسال بعدی با محدودیت هایی در انتخاب واحد مواجه خواهد شد.

برای دوره کارشناسی نمره ۱۰ از ۲۰ در هر درس، برای کارشناسی ارشد نمره ۱۲ از ۲۰ و در دوره دکتری نمره ۱۴ از ۲۰ حداقل نمرات قابل قبول در هر درس می باشند. همچنین معدل زیر ۱۲ در دوره کارشناسی، معدل زیر ۱۴ برای کارشناسی ارشد و نیز معدل زیر ۱۶ در مقطع دکتری حکم مشروطی دارد.

نکته قابل توجه اینجاست که دانشجو در طول تحصیل در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری، امکان مشروطی در هر ترم را نداشته و میزان مشروطی دانشجو نباید از تعداد معین شده توسط دانشگاه بیشتر باشد.

در صورتی که مشروطی دانشجو از تعداد معین در هر مقطع تحصیلی عبور کند، آن دانشجو شرایط اخراج از دانشگاه را دارد و از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده و در واقع اخراج می گردد. همچنین اگر دانشجویی بدون توجه به محرومیت از تحصیل اقدام به انتخاب واحد و پرداخت شهریه نماید، دروس انتخابی و شهریه پرداخت شده نیز عودت داده نخواهد شد. تنها دانشجویانی که در ترم اول دروس جبرانی را انتخاب کرده باشند وجمع واحدهای اصلی آنها ۸ واحد باشد، در صورتی که معدل پایان ترم آنها کمتر از ۱۴ باشد مشروط نخواهند شد.

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد در هر یک از ترم های اول، دوم و یا تابستان را دارند می توانند بر اساس سقف انتخاب واحد دانشگاه ها اقدام به برداشتن واحد کنند. سقف انتخاب واحد دانشگاه های سراسری، پیام نور و آزاد در هر یک از مقاطع تحصیلی با یکدیگر متفاوت می باشد.

عواقب مشروط شدن در دانشگاه دولتی ۱۴۰۳

مشروط شدن در دانشگاه‌های مختلف تبصره‌ها و شرایط خاصی دارد که با توجه به نوع موسسه آموزشی این شروط متفاوت خواهد بود. در دانشگاه‌های سراسری نسبت به این موضوع حساسیت‌های بیشتری وجود دارد. در ادامه قصد داریم به عواقب مشروط شدن در دانشگاه دولتی اشاره کنیم.

چنانچه معدل دانشجو در هر نیم نیمسال تحصیلی ۱۲ باشد، دانشجو مشروط می‌شود. اگر دانشجو در یک‌ترم نیمسال تحصیلی مشروط باشد، برای ترم بعد امکان انتخاب واحد بالاتر از ۱۴ واحد را نخواهد داشت.

 برای مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته باید بگوییم که همه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل حداکثر در دو نیمسال تحصیلی امکان مشروط شدن وجود دارد. اگر دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته هستید، در سه نیمسال تحصیلی به صورت متناوب یا متوالی امکان مشروط شدن را دارید، در غیر این صورت از ادامه تحصیل منع خواهید شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که معدل کل نیمسال تحصیلی آنها کمتر از ۱۲ باشد، در نیمسال تحصیلی اگر مشروط باشند، پس از مشروطیت در طول دو نیم سال به صورت متوالی یا متناوب از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

آن دسته از دانشجویانی که در طول نیمسال تحصیلی معدل حداقل ۱۶ را کسب کنند، مشروط به حساب می‌آیند و در طول تحصیل در مقطع دکترا در صورتی که پس از دو نوبت مردود شدند، در آزمون جامع دکتری شرکت کنند و تا پایان نیمسال پنجم نمره قابل قبولی را کسب نکنند، اخراج می‌شوند. این موارد جزو عواقب مشروط شدن در دانشگاه دولتی برای تمام مقاطع می‌باشد.

شرایط مشروط شدن در دانشگاه های دولتی

مدیریت هر دانشگاهی بر اساس نوع دانشگاه و سیستم آموزشی خود موظف است نسبت به انتشار آیین نامه های آموزشی خود اقدام نماید. این کار سبب می شود دانشجو بتواند از تبصره های موجود اطلاع یافته و شرایط مشروط شدن دانشگاه خود را در نظر بگیرد. بدیهی است که در آیین نامه آموزشی دانشگاه های سراسری نسبت به آزاد و غیر انتفاعی، سختگیری و حساسیت بیشتری در این مورد وجود دارد. لذا به دانشجویان دانشگاه های دولتی توصیه می شود بیش از پیش نسبت به شرایط مشروط شدن دقت نظر را بفرمایند. در ادامه این بخش از مطلب شرایط مشروطی در دانشگاه های دولتی توضیح داده شده است.

در شرایطی که دانشجو معدل کل نیمسال تحصیلی خود را با معدل ۱۲ به اتمام برساند، دانشجو مشروط می شود و این اتفاق محدودیت هایی را برای او در ترم های آتی در پی دارد که از جمله در ترم یا نیمسال تحصیلی بعدی نمی تواند بیشتر از ۱۴ واحد درسی را اخذ کند. البته این معدل در هرکدام از مقاطع تحصیلی متغیر است که در بند های بعدی هرکدام به تفصیل آورده شده است.

مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته): اگر دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته بیشتر از سه بار نتوانند حداقل معدل قبولی را اخذ کنند و مشروط شوند با توجه به قوانین دانشگاه برای ادامه دوره تحصیلی خود یا باید تعهد بدهند و یا به طور کلی از ادامه تحصیل محروم می شوند و امکان ثبت نام برای نیمسال های تحصیلی بعدی را ندارند. برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته این شرایط کمی متفاوت بوده به این صورت که این دانشجویان فقط مجاز به دو بار مشروط شدن در طول دوره تحصیلی خود هستند.

مقطع کارشناسی ارشد: دانشجویان در این مقطع موظف اند حداقل نمره قبولی یعنی نمره ۱۲ برای دروس اخذ شده و نمره ۱۴ برای معدل کل را اخذ کنند. چنانچه معدل کل آن ها در یک ترم پایین تر از ۱۴ شود، مشروط می شوند. شایان ذکر است که در این مقطع، دانشجو مجاز به دو نوبت مشروطی می باشد و بعد از دو بار مشروطی از ادامه تحصیل باز خواهد ماند.

مقطع دکتری: دانشجو در این مقطع باید حداقل نمره ۱۴ را برای قبولی در یک درس و نمره ۱۶ را برای معدل کل در یک ترم کسب کند در غیر این صورت مشروط خواهد شد. دانشجوی دکتری اگر تا پایان نیمسال پنجم موفق به کسب نمره قبولی در آزمون جامع دکتری نشود از ادامه تحصیل محروم و در شرایط اخراج از دانشگاه قرار خواهند گرفت.

چنانچه اشاره شد دانشجویان دانشگاه های دولتی بر حسب بالا رفتن مقطع خود در تحصیلات عالی می بایست تلاش خود را به همان نسبت بیشتر کنند، چراکه شرایط مشروطی نیز به همان میزان سخت تر خواهد شد. به دانشجویان مقاطع مختلف توصیه می شود از تمام این قواینین وضع شده به دقت اطلاع یابند تا در ادامه تحصیل خود با مشکل مواجه نشوند.

شرایط مشروط شدن در دانشگاه آزاد

در آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد همانند دانشگاه های دیگر نیز حداقل معدلی برای هر دانشجو در نظر گرفته شده که رعایت هر کدام از این موارد برای دانشجویان الزامی می باشد. دانشجویان دانشگاه آزاد دارای حداقل معدل برای قبولی در یک نیمسال هستند و اگر موفق به کسب حداقل نمره نشوند در ترم مذکور مشروط خواهند شد. با نظر بر اینکه گفته شد، شرایط مشروطی دانشگاه های دولتی کمی جدی تر می باشد، اما جهت جلوگیری از بروز خطا در این بخش به شرایط مشروط شدن در دانشگاه های آزاد پرداخته شده است.

شرایط و ضوابط مشروطی در دانشگاه آزاد مانند دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی، به صورت جداگانه تعریف می گردد اما باید گفت که حداقل نمره معدل قبولی همان ۱۲ بوده و در صورت کمتر شدن نمره، دانشجو برای ترم بعد با محدودیت هایی مواجه خواهد شد و در هنگام انتخاب واحد تنها مجاز به ثبت ۱۴ واحد درسی می باشد. در قسمت زیر جدولی در خصوص شرایط مشروطی مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد آورده شده است.

مقطع تحصیلی شرایط مشروطی دانشگاه آزاد

کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته

چنانچه دانشجو در این مقطع نتواند سه ترم متوالی و چهار ترم متناوب حداقل معدل قبولی را کسب کند، مشروط شده و از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

کارشناسی و کاردانی ناپیوسته

طبق ماده ۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی اگر دانشجویی در این مقطع در در دو نیمسال تحصیلی چه به صورت متوالی و چه متناوب مشروط شود مشروط خواهد شد.

دکتری

دانشجویان این مقطع موظفند برای هر درس حداقل نمره ۱۴ و همچنین معدل ۱۶ را کسب کنند. این بدین معناست که چنانچه فردی نمره کمتر از ۱۴ را برای درسی کسب کند، در ترم بعد باید مجدد آن درس را در چارت انتخاب واحد خود اتخاذ نماید.

 

با توجه به تفاسیر گفته شده باید خاطر نشان کرد که در آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی مدیریت این مرکز وضع می شود، تبصره هایی برای دانشجویان مشروطی ذکر شده که در ادامه در رابطه با آن ها اطلاعاتی در اختیار دانشجویان گرامی قرار داده شده است. این تبصره ها عبارتند از:

چنانچه معدل دانشجویانی که برای بار اول مشمول ماده ۴۶ می شوند پایین تر از ۱۰ نباشد، دانشگاه به آن ها ارفاق می کند و این شانس را به آن ها میدهد که به تحصیل خود ادامه دهد. در این صورت دانشجویان موظفند از این فرصت طلایی استفاده نموده و وضعیت تحصیلی خود را بهبود ببخشند.

دانشجویانی که یک بار مشمول تبصره یک شدند و به آن ها فرصت ادامه تحصیل از سوی دانشگاه داده شده چنانچه مجدد در نیمسال های بعدی مشروط شوند ولی معدل آن ها پایین تر از ۱۱ نباشد می توانند بعد از دریافت مجوز از سوی معاونت آموزشی دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهند.

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته که ۶۰ واحد درسی گذرانده اند و در شرف اخراج باشند اگر میانگین کل آن ها پایین تر از ۱۰ نباشد می توانند در مقطع کاردانی به تحصیل خود ادامه دهند.

چنانچه دانشجو دارای میانگین معدل ترم و مینگین معدل کل ۱۰ یا بالاتر باشد و همچنین حداکثر ۱۴ واحد باقی مانده داشته باشد بعد از گرفتن مجوز لازم از سوی معاونت آموزشی می تواند تا پایان دوره به تحصیل ادامه دهد.

تمام تبصره های گفته شده نشان بر این است که شرایط مشروط شدن دانشگاه آزاد برخلاف دولتی کمی راحت تر بوده و چنانچه دانشجویی در یک الی دو ترم موفق به کسب نمرات قابل قبول نشود، در کارنامه تحصیلی وی چیزی به عنوان مشروطی ثبت نخواهد شد. بنابراین به دانشجویان توصیه می شود از فرصت های ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند تا با اطمینان خاطر تحصیل خود را به اتمام برسانند.

شرایط مشروط شدن در دانشگاه پیام نور

از آنجایی که تمامی فعالیت های دانشگاه پیام نور نیز مانند دانشگاه های دولتی و آزاد تحت نظارت وزارت علوم بوده، این دانشگاه جهت سهولت در تحصیل دانشجویان خود دارای آیین نامه آموزشی مخصوص به خود است که در آن کلیه قوانین و مقررات مربوط به تحصیل در این دانشگاه بصورت مفصل آورده شده است. یکی از مواردی که در آیین نامه آموزشی ذکر شده، شرایط مشروط شدن در دانشگاه پیام نور می باشد که بررسی آن ها برای هر دانشجویی الزامی می باشد. با توجه به اهمیت دانستن شرایط مشروط شدن در دانشگاه پیام نور، در ادامه این بخش همانند تیتر های قبلی این شرایط با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی گفته شده است.

مقطع کارشناسی: در این دانشگاه مانند دانشگاه های دیگر که پیش تر مورد بررسی قرار داده شده، دانشجو موظف به کسب حداقل معدل یعنی معدل ۱۲ است و اگر برای یک نیمسال تحصیلی خود این معدل را کسب کند مشروط می شود و برای نیمسال بعدی خود فقط مجاز به اخذ ۱۴ واحد درسی در چارت انتخاب واحد خود است. 

مقطع کارشناسی ارشد: حداقل معدل برای قبولی در یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع ارشد ۱۴ است و پایین تر از این معدل، دانشجو مشروط می شود و ترم بعد مجاز به اخذ ۱۲ واحد درسی است. البته این مورد مربوط به ورودی های ۹۲ به قبل می باشد. در صورتی که دانشجوی مشروطی ورودی ۹۳ به بعد باشد در ترم بعدی مجاز به ثبت ۸ واحد درسی می باشد.

قابل ذکر است که طبق آیین نامه آموزشی در دانشگاه پیام نور دانشجویان محدودیتی در تعداد ترم های مشروطی ندارند و چنانچه تعداد مشروطی آن ها در ترم های متوالی و یا متناوب زیاد باشد می توانند به تحصیل خود ادامه دهند. تنها محدودیتی که متوجه آن ها خواهد شد این است که بعد از هر ترم مشروطی، برای نیمسال بعد تنها می توانند ۱۴ واحد درسی اخذ کنند که این امر باعث طولانی شدن مدت زمان تحصیل می شود. همچنین ممکن است برای گرفتن سنوات تحصیلی و یا معافیت تحصیلی با محدودیت رو به رو شوند.

شرایط مشروط شدن در دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم می باشد که در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد. در این بخش قصد داریم شرایط مشروط شدن در دانشگاه علمی کاربردی را مورد بررسی قرار دهیم.

مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: بر اساس ماده ۲۴ کلیه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی که در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل می باشند در صورتی که معدل نیمسال تحصیلی آنان کمتر از ۱۲ باشد، مشروط شده و در نیمسال بعدی تنها امکان انتخاب ۱۴ واحد درسی را خواهند داشت.

دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در کلیه مقاطع تحصیلی در صورت مشروط شدن طی دو نیمسال تحصیلی به صورت متوالی و یا متناوب، از ادامه تحصیل در این دانشگاه محروم خواهند شد.

همچنین دانشجویانی که در طول دو ترم مشروط شدند و معدل کل آنان زیر ۱۰ می باشد، اخراج خواهند شد. اما تصمیم گیری درباره دانشجویانی که دو ترم مشروط شده و معدل کل آنان بین ۱۰ تا ۱۲ می باشد با شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان می باشد.

لازم به ذکر است برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، یک نیمسال تحصیلی به تعداد نیمسال های مشروط مجاز، اضافه می گردد. در واقع این دانشجویان می توانند در طول تحصیل خود ۳ نیمسال تحصیلی مشروط شوند.

دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته موظف به انجام انتخاب واحد طبق زمانبندی ارائه شده توسط دانشگاه می باشند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای مشروط نشدن چه کار باید کرد؟

در بخش قبل عواقب مشروط شدن در دانشگاه‌های مختلف را بررسی کردیم. در این بخش می‌خواهیم به نکات مهمی برای موفقیت در دوران تحصیل و عدم مشروط شدن در اختیار شما بگذاریم.

از آنجا که هر نیمسال تحصیلی حداقل پنج ماهه می‌باشد، دانشجویان باید برنامه‌ریزی خود را به گونه‌ای انجام دهند که تعداد  مشخصی از درس‌ها در طول روز مطالعه کنند و در پایان‌ترم درس‌ها روی هم انباشته نشود. در این مدت دانشجو فرصت مناسب برای یادگیری مفید را دارد و باعث می‌شود که دانشجو دروس اضافه‌تر را مطالعه کند.

علاوه بر این نمره میان‌ترم بسیار مهم است. اگر دانشجو در امتحان میان‌ترم نمره خوبی کسب کند، اما در پایان‌ترم نمره مناسبی کسب نکند، این نمره میان‌ترم به وی کمک کمی کند.

یکی از راه‌های جلوگیری از مشروط شدن، حذف دروس است. اگر دانشجو وقت کافی برای مطالعه درسی نداشته باشد، تا قبل از شروع شدن امتحانات پایان‌ترم می‌تواند آن را حذف کند و برای این کار کافی است که به بخش آموزش دانشگاه درخواست خود را ارائه دهد.

باید بدانید که دروس تخصصی که ضریب بیشتری دارند و معمولاً سه واحدی می‌باشند، در مشروط شدن یا نشدن شما تأثیر گذار هستند. دروس عمومی ۲ واحدی نیز در بالا بردن معدل دانشجو بسیار نقش دارند. برای دریافت راه حل‌های عملی جهت عدم مشروطی در دانشگاه کافیست با کارشناسان مجموعه ایران تحصیل تماس بگیرید تا بهترین مشاوره تحصیلی را به شما ارائه داده و شما عزیزان را در این زمینه یاری کنند.

مراحل پس از مشروطی در دانشگاه

در صورتی که در لیست دانشجویان مشروطی قرار گرفتید نگران نباشید، قرار نیست مشکلی برایتان پیش بیاید. شما اجازه بازگشت به دانشگاه را داشته و فقط می بایست در نیمسال تحصیلی پیش رو تلاش تان را بیشتر نمایید تا جبران نیمسال قبلی شود.

با توجه به اینکه بر اساس قانون آموزش در این نیمسال تحصیلی دانشجویان امکان انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را نخواهند داشت و این انتخاب واحد کمترین حالت انتخاب واحد است، دانشجویان امکان حذف هیچ واحد درسی را نخواهند داشت.

نکته قابل توجه اینجاست که در صورتی که معدل نیمسال تحصیلی دانشجو در زمان مشروطی، حداقل ۱۲ و یا بالاتر باشد، انتخاب واحد دانشجو برای نیمسال تحصیلی بعدی هیچگونه محدودیتی نخواهد داشت و طبق روال عادی می تواند نسبت به انتخاب واحد بدون شرط اقدام نماید.

دانشجویان دانشگاه های سراسری اعم از دوره روزانه و شبانه و … و در صورتی که حد نصاب نمره قبولی لازم برای هر درس را کسب نکنند و در نیمسال های بعد نمره قبولی بالاتری را بدست آورند، نمره مردودیشان طبق قانون جدید حذف نمرات زیر ۱۰ از معدل کل حذف خواهد شد.

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته و … در همه رشته های دانشگاهی و همچنین رشته های دانشگاه فرهنگیان، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند، با توجه به اینکه انتخاب رشته کنکور رابطه مستقیمی با آینده شغلی و اجتماعی داوطلب دارد، صفر تا ۱۰۰ انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۳ در مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا به صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود.

مطالب مرتبط:

سیر تا پیاز رشته گفتار درمانی | در آمد، مزایا، معایب، شرایط ثبت نام و…

آرکا مشاوره

ثبت نام رشته اتاق عمل بدون کنکور ۱۴۰۲/شرایط پذیرش و …

آرکا مشاوره

صفر تا صد رشته فیزیوتراپی $ درآمد، بازار کار، گرایش، شرایط و ….

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید