مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

آمادگی مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲| تمامی رشته ها، نکات مهم

آمادگی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی 1402

داوطلبانی که در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۴۰۲ نام نویسی کرده اند برای پذیرش نهایی در رشته شغلی انتخابی باید علاوه بر قبولی در آزمون کتبی در آزمون شفاهی و مصاحبه نیز شرکت کرده و نمره حد نصاب را کسب کنند. پذیرفته شدگان آزمون کتبی استخدام ادارات دولتی به میزان چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه می شوند. در جلسه مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ علاوه بر بررسی مدارک داوطلب، برخی سوالات نیز برای سنجش قابلیت های لازم هر رشته شغلی پرسیده می شود. معمولا سوالات مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به ۳ دسته عمومی، عقیدتی – سیاسی و تخصصی تقسیم می شود.

داوطلبانی که در آزمون کتبی استخدام دستگاه های اجرایی سال ۱۴۰۲ موفق به کسب نمره قبولی و شرکت در مصاحبه شده اند با رد شدن از سد آزمون شفاهی استخدامی و تایید شدن مدارک می توانند در رشته شغلی انتخابی خود استخدام شوند . مطمئنا بخش عظیمی از قبولی در مرحله مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ منوط به پاسخ دهی صحیح به سوالات مصاحبه می باشد.

داوطلبان علاوه بر آرامش و اعتماد به نفس در جلسه مصاحبه، باید با داشتن اطلاعات صحیح و همچنین با انگیزه به سوالات پرسیده شده پاسخ دهند تا بتوانند هر چه بیشتر مسئولین را تحت تاثیر قرار داده و به هدف خود نزدیک تر شوند . سوالاتی که در جلسه مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی پرسیده می شود می تواند عقیدتی ، تخصصی ، روانشناختی و … باشد.

چه کسانی به مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی دعوت می شوند؟

پیش از این نیز اشاره شده است که استخدام هر فرد در رشته شغل های آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی منوط به این است که فرد اولا واجد شرایط عمومی و اختصاصی آزمون و دستگاه اجرایی مورد تقاضا بوده و ثانیا بتواند تمام مراحل گزینش را با موفقیت طی کند.

گزینش متقاضیان استخدام دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ در ۲ مرحله اصلی انجام می شود.

آزمون کتبی (تستی)

آزمون شفاهی (مصاحبه و یا گاهی آزمون عملی)

راهنمای مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون فراگیر یازدهم

 تعین حدنصاب
کسب حداقل پنجاه درصد(۵۰) میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰) برای حیطه عمومی امتحان مشترک فراگیر و شصت درصد (۶۰) برای حیطه تخصصی و اختصاصی امتحان مشترک فراگیر در هر سهمیه استخدامی – شغل – شهرستان در هر یک از دستگاههای اجرایی.

 

تذکر: داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفا کارنامه آزمون کتبی از طریق درگاه الکترونیکی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.

شرایط اختصاصی هر یک از دستگاه‌ها

شرایط اختصاصی سازمان بهزیستی کشور
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
با تشخیص سازمان، پذیرفته‌شدگان در هر یک از عناوین شغلی ملزم به گذراندن خدمت خود در واحدهای عملیاتی (شیرخوارگاه ها، واحدهای اورژانس اجتماعی، مجتمع های خدمات بهزیستی، مراکز و …) می‌باشند.
نوبت کاری در برخی از واحدهای سازمان به صورت شیفتی (ثابت عصر و شب و چرخشی) می‌باشد.

شرایط اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
در مشاغل مامور اجرایی محیط زیست و نگهبان، در صورت تائید پزشک در مرحله معاینات پزشکی و روان‌شناسی، داوطلب مورد ارزیابی آمادگی جسمانی و مصاحبه تخصصی قرار می‌گیرد.

شرایط اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
خدمت در مشاغل این دستگاه، به صورت نوبت کاری(شیفتی) در محدوده داخل بندها و تابع دستورالعمل سازمان می‌باشد.
داوطلبان می‌بایست دارای حداقل قد ۱۶۵ سانتیمتر برای آقایان و ۱۵۵ سانتیمتر برای بانوان باشند

شرایط اختصاصی سازمان سنجش آموزش کشور
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان پنج برابر ظرفیت خواهد بود.
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۳۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۷۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
تصمیم‌گیری در خصوص تعیین محل خدمت مستخدمین، حسب نیاز سازمان سنجش آموزش کشور (تهران یا کرج) با سازمان مذکور می‌باشد.
در مقطع تحصیلی کارشناسی محل خدمت مستخدمین شهرستان کرج می‌باشد.

شرایط اختصاصی صندوق تامین خسارت‌های بدنی
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان پنج برابر ظرفیت خواهد بود.
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

شرایط اختصاصی دانشگاه فرهنگیان
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان ۵ برابر ظرفیت خواهد بود.
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۶۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

شرایط اختصاصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.
نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۶۰ نمره امتحان کتبی مشترک فراگیر و ۴۰ ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.

سوالات عمومی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲

همانطور که پیش از این نیز اشاره شده است نوع اول سوالاتی که در مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی مطرح می شود سوالات عمومی هستند . منظور از سوالات عمومی، مباحث و مواردی است که غالبا میان اکثریت رشته های شغلی و ارگان های اجرایی یکسان و مشترک است.

بخش سوالات عمومی که در جلسات مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه ها اجرایی و ادارات دولتی مطرح می شود خود به چند زیر دسته تقسیم می شود. مهم ترین سوالات عمومی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی عبارتند از :

سوالات سنجش انگیزه و هدف

سوالات روانشناسی و شخصیت شناسی

سوالات مربوط به مهارت های هفت گانه ICDL و کامپبوتر

سوالات سنجش سطح زبان انگلیسی ( و یا زبان تخصصی رشته شغلی انتخابی )

شرایط استخدامی1402

سوالات عقیدتی و سیاسی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲

گروه بعدی سوالات مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی تقریبا بین تمامی ارگان ها و سازمان ها مشترک است. بسته به نوع فعالیت و حوزه کاری هر سازمان اهمیت سوالات عقیدتی و سیاسی در جلسه مصاحبه استخدامی متفاوت است. به شکلی که ممکن است در جلسه مصاحبه سازمانی یک سوال عقیدتی یا سیاسی مطرح شود در خالی که یک سازمان تنها با طرح سوالات عقیدتی و احکام مصاحبه را به اتمام برسانند.

در هر صورت واضح است که تمامی داوطلبان که با اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای مصاحبه دعوت شده اند باید حتما با سوالات عقیدتی و سیاسی مصاحبه استخدامی آشنا باشند . پاسخ دهی صحیح و هر چه بهتر به این دسته از سوالات می تواند تاثیر بسزایی در پذیرش شخص داشته باشد.

منظور از سوالات عقیدتی و مذهبی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی سوالاتی در خصوص نماز، روزه ، واجبات ، محرمات و … است. سوالات سیاسی نیز می تواند از قانون اساسی کشور، تاریخ و یا اطلاعات بین المللی مطرح شود . در کل سوالات این بخش به زیر مجموعه های زیر تقسیم می شود :

سوالات سنجش آشنایی با احکام شرعی

سوالات سنجش آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوالات سنجش آشنایی با وصیت نامه سیاسی امام خمینی

سوالات سنجش آشنایی با قرآن ، مفاتیح ، نهج البلاغه

سوالات سنجش آشنایی با تاریخ ایران ( قدیم و معاصر )

سوالات سنجش آشنایی با تاریخ اسلام

سوالات سنجش آشنایی با جغرافیا ایران

سوالات سنجش آشنایی با جغرافیا بین الملل

سوالات سنجش آشنایی با نشست های مهم کشور

سوالات سنجش آشنایی با نشست های مهم بین الملل

سوالات سنجش آشنایی با سازمان های کشوری

سوالات سنجش آشنایی با سازمان های بین المللی

سوالات سنجش آشنایی با واژگان و اصطلاحات سیاسی

گستره طراحی سوال از هر یک از بخش های بالا بسیار وسیع بوده و مطمئنا مطالعه کامل هر یک از این مباحث امری غیرقابل انجام است. با بررسی روند مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی در طی سال های گذشته، مشاهده می شود که در هر یک از این بخش ها تعدادی از سوالات و مباحث پرتکرار هستند.

با بررسی و جمع بندی سوالات عقیدتی و سیاسی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی یک مجموعه از سوالات تشریحی و تستی رایج مصاحبه استخدامی اجرایی به همراه پاسخنامه گردآوری شده است .

سوالات تخصصی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲

در جلسه مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ علاوه بر سوالات عمومی و عقیدتی ممکن است سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی پذیرفته شده نیز مطرح شود . بسته به رشته شغلی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی که داوطلب در آن پذیرفته شده پرسش سوالات تخصصی نیز ممکن است بیشتر شده و یا در برخی رشته ها اصلا مطرح نشود.

آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ برای استخدام نیرو های مورد نیاز بسیاری از سازمان ها و … برگزار شده و رشته های شغلی متنوع و زیادی در منصب کارمند های معمولی تا سمت های بالاتر ارائه شده است و لذا هر چه رشته شغلی پذیرفته شده حساس تر باشد ، احتمال پرسش سوالات تخصصی در مصاحبه استخدامی نیز بیشتر می شود.

حال چالش پیش روی داوطلبان این است که برای رویارویی و پاسخ به سوالات تخصصی رشته شغلی پذیرش شده به چه چیزهایی باید تسلط داشت ؟ با توجه به گستردگی و تنوع رشته های شغلی ارائه شده در آزمون استخدامی دوره و همچنین گسترده بودن مباحث تخصصی هر رشته ، اتکا به مطالعه نمونه سوالات در این جا نمی تواند خیلی مفید باشد . در کل سوالات این بخش به زیر مجموعه های زیر تقسیم می شود :

سوالات در خصوص تعاریف اصطلاحات تخصصی رشته

سوالات ترکیبی از مباحث کلیدی رشته شغلی و تحصیلی

سوالات کاربردی در خصوص رشته تحصیلی

سوالات سنجش تسلط داوطلب بر موارد تجربی رشته تحصیلی

سوالات تجربی در خصوص کاربرد واحد های پاس شده در رشته شغلی انتخابی

داوطلبانی که در آزمون کتبی استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ با کسب نمره و درصد های بالا در دروس تخصصی موفق به پذیرش شده اند لازم نیست برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ نگران باشند چراکه تسلط بر منابع آزمونی خود می توان نشان دهنده تسلط فرد بر مباحث تخصصی رشته انتخابی باشد.

اگر فردی در آزمون پذیرفته شده اما نمره یک یا چند درس از منابع تخصصی وی قابل قبول نبوده و احساس عدم تسلط در مباحثی را دارد می تواند با بررسی مجدد دروس معرفی شده برای آزمون استخدامی رشته شغلی انتخابی ، منابع لازم را تهیه کرده و مباحث مهم و کلیدی را مطالعه کنند.

نکات و مهارت‌های موردنیاز جهت موفقیت در مصاحبه شغلی

در ادامه به بررسی برخی نکات مهم و طلایی که در مصاحبه تخصصی علمی بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشند، میپردازیم.

تحقیق و آمادگی در زمینه شغلی
قبل از مصاحبه، حتماً زمان کافی برای تحقیق در مورد شغل و سازمان مورد نظر، همچنین موضوعات مرتبط با مصاحبه، اختصاص دهید تا برای پاسخ به انواع سوالات در این زمینه‌ها آماده باشید. آشنایی با نکات کلیدی، مهارت‌ها و تجربیات مرتبط با شغل می‌تواند برای شما امتیاز مثبت محسوب شود.

رزومه و نتایج کاری
رزومه شما باید کامل و به روز بوده و به صورت حرفه‌ای تنظیم شود تا تاثیرگذاری خوبی داشته باشد. مطمئن شوید که رزومه‌ خود، دارای جزئیات کامل از توانایی‌ها و مهارت‌های مرتبط با شغل و سازمان مورد نظرتان باشد. لازم به ذکر است که صرفا برای داشتن یک رزومه قوی، از نوشتن مطالبی که در آن تخصص ندارید بپرهیزید، زیرا ممکن است در مورد تمام موارد ذکر شده در رزومه سوالاتی از شما پرسیده شود.
همچنین در طول مصاحبه آماده صحبت در مورد نتایج کاری خود باشید، و نمونه‌هایی از پروژه‌ها و دستاوردهایی که به آنها رسیده‌اید را ارائه دهید و تجربیات و موفقیت‌هایتان را در کارهای تیمی بیان کنید.

ارتقای دانش فنی و تخصصی
مهمترین بخش سوالات مصاحبه تخصصی، سوالات مربوط به شغل یا رشته تخصصی و میزان اطلاعات و تخصص شما در آنها می‌باشد؛ بنابراین به مباحث مهم شغل و رشته تخصصیتان تسلط کافی داشته باشید تا توانایی ارائه توضیحات صحیح و دقیق در این زمینه را به دست آورید. همچنین تسلط بر نکات ریز و تخصصی در برخی مشاغل عملی بسیار حائز اهمیت می‌باشد، چراکه در این مصاحبه امکان برگزاری آزمون عملی برای سنجش توانایی‌های شما در خصوص شغل موردنظر وجود دارد. لذا لازم است که قبل از مصاحبه اطلاعات خود را در تمام این زمینه‌ها ارتقا داده و به روز رسانی کنید.

برقراری ارتباط موثر
در طول فرایند مصاحبه، به تسلط بر مهارت‌های ارتباطی خود توجه کنید. از ایجاد تعاملات ملموس و ارتباط بین فردی برای به اشتراک گذاشتن داستان‌ها و تجربیات خوب استفاده کنید. برقراری ارتباط موثر با مصاحبه‌کننده، توجه به زبان بدن، گوش دادن فعال، اظهار توجه به سؤالات، ارائه پاسخ‌های صحیح و دقیق و… بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشند.

نشان دادن فرهنگ سازمانی
در طول مصاحبه، با بیان نقاط قوت خود، توانایی انجام کارهای تیمی، سازش پذیری و … تلاش کنید که نشان دهید، با فرهنگ و اهداف سازمان موردنظر همخوانی دارید و برای شغل موردنظر، گزینه مناسبی هستید.

پرسش‌سوالاتی در آخر مصاحبه
در پایان مصاحبه، سؤال‌هایی مرتبط با شرکت یا شغل و سازمان موردنظرتان را از مصاحبه کننده بپرسید. این‌کار نشان می‌دهد که شما به مصاحبه‌کننده و فرصتی که برای شناخت بهتر شغل و محیط کار دارید، احترام می‌گذارید.

با توجه به اینکه شما قبول شدگان گرامی در آمون کتبی دستگاه های اجرایی کشور بیش از ۸۰ درصد مسیر را پشت سر گذاشته اید، پس لازم است برای کسب قبولی نهایی در آزمون فوق با آمادگی کامل در روز مصاحبه حاضر شوید. جهت موفقیت شما داوطلبان عزیز بسته مصاحبه صفر تا صد آمادگی مصاحبه دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲ را آماده نموده ایم که بسته فوق شامل (راهنمایی برای انتخاب لباس مصاحبه، مدارک مورد نیاز برای مصاحبه، نکات تاثیر گذار برای زبان بدن در مصاحبه، سوالات متداول مصاحبه های استخدامی، آشنایی با مصاحبه سازمان ها و مراکز دولتی، مصاحبه روانشناسی – روانشناختی، سوالات مصاحبه روانشناسی – روانشناختی، تجربیات داوطلبان در مصاحبه روانشناسی و ….، آشنایی با انواع و شیوه‌های مصاحبه، تکنیک‌های رزومه نویسی،مصاحبه گزینش، قانون گزینش و تشریح مراحل گزینش، مباحث عقیدتی و احکام، مباحث سیاسی، اجتماعی ایران و جهان، سوالات مصاحبه گزینش، فایل آموزشی مهارت‌های هفت گانه (ICDL)، راهنمایی برای مصاحبه به زبان انگلیسی، نمونه سوالات تکمیلی و….) میباشد، جهت دریافت بسته وارد لینک زیر شوید:

لینک دانلود بسته آمادگی مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته، مصاحبه دانشگاه های خاص و … در تمام رشته های دانشگاهی و آزمون های استخدامی، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

مطالب مرتبط:

آمادگی مصاحبه کارشناس رسمی کانون دادگستری ۱۴۰۲| حسابداری و حسابرسی

آرکا مشاوره

آمادگی مصاحبه کارشناس رسمی کانون دادگستری ۱۴۰۲| امور بازرگانی

آرکا مشاوره

ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۳| دفترچه، شرایط، مدارک و ….

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید