مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

آمادگی مصاحبه کارشناس رسمی کانون دادگستری ۱۴۰۲| تمامی رشته ها، نکات مهم

مصاحبه کارشناس رسمی دادگستری کانون 1402

آزمون استخدامی کارشناسان رسمی کانون دادگستری  ۱۴۰۲ همانند اغلب آزمون های استخدامی دستگاه های دولتی و غیردولتی سراسر کشور، از دو مرحله امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی تشکیل شده است. داوطلبانی که بتوانند حدنصاب نمره لازم را از مرحله اول کسب نمایند، به مرحله گزینش شفاهی راه پیدا می کنند. داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که عدم حضور متقاضی، به هر دلیلی، در هر کدام از مراحل فوق به منزله انصراف قطعی وی از ادامه فرآیند تلقی می گردد و چنین افرادی مجاز به ارائه درخواست تجدیدنظر و اعتراض نیز نخواهند بود. آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی) در مورخه ۱۵ ام دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد و نتایج اولیه آن در مورخه ۱۳ اسفند ماه اعلام شد. در ادامه نکات مهم مربوطه ارائه شده است.

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون پانزدهم دی ماه سال جاری می‌رساند ، برای دریافت کارنامه و نتیجۀ آزمون می‌توانند به وب‌سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

داوطلبان گرامی حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه در وب‌سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مشاهدۀ نتیجه مندرج در کارنامه در صورت هرگونه سوال یا اعتراض در رابطه با نمرۀ آزمون می‌توانند از طریق سیستم پاسخگوئی سازمان سنجش که لینک آن از طریق کارنامه نیز قابل دسترسی است موضوع خود را مطرح نمایند و از ارسال اعتراض یا مراجعه به شورای‌عالی اکیداً خودداری نمایند.

همانگونه که در دفترچۀ ثبت‌نام آزمون آمده است آزمون دو مرحله‌ای بوده و موفقیت در هر دو مرحلۀ آزمون و طی کردن سایر مراحل مطابق با قانون کانون کارشناسان و آئین نامه اجرائی آن و داشتن شرایط مندرج در دفترچه ثبت‌نام آزمون لازمۀ قبولی نهائی است. قبولی در این مرحله به منزلۀ پذیرش در آزمون کتبی در استان مورد تقاضا بوده و وضعیت قبولی نهائی بعد از مرحلۀ دوم آزمون و سایر مراحل مشخص می‌شود.

به اطلاع متقاضیان معرفی شده برای ادامۀ مراحل آزمون سال ۱۴۰۲ می‌رساند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ مطابق با تاریخ های مندرج در جدول پیوست مهلت دارند تا مدارک شناسائی ، تحصیلی و سوابق کاری خود را برای بررسی و تطبیق توسط شورای عالی، با شرایط و ضوابط دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است که:

 1. مدرک تحصیلی لیسانس ملاک عمل برای تطبیق با رشتۀ کارشناسی مورد تقاضا خواهد بود و مدارک فوق لیسانس و بالاتر به عنوان مدارک تکمیلی بارگذرای شود، به استثناء رشته‌های جدول شمارۀ ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام که مدارک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر ملاک عمل است.
 2. مدرک تحصیلی معادل(حتی با دارا بودن گواهی آزمون جامع سازمان سنجش)، مدرک تحصیلی دارای ارزش استخدامی و یا مدارک غیردانشگاهی مورد پذیرش نیست.
 3. دانشگاه صادر کنندۀ مدرک کارشناسی باید مورد تایید یکی از وزارتین علوم یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.
 4. سابقۀ کار مرتبط با رشتۀ مورد تقاضای کارشناسی باید در سربرگ شرکت ، موسسه ، سازمان یا هر نهاد صادر کنندۀ گواهی و ممهور به مهر آن نهاد باشد و به مدت زمان لازم برای رشتۀ مورد تقاضا بر اساس دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی کارشناسان باشد. همچنین باید شامل تاریخ شروع به کار به تفکیک روز، ماه و سال و عنوان دقیق شغلی و شرح وظایف محوله باشد. سوابق شغلی که تنها نشانگر استخدام فرد در شرکت یا سازمان صادر کننده است و به صورت دست‌نویس و غیر رسمی صادر شده است ملاک عمل نخواهد بود.
 5. معرفی‌شدگان برای ادامۀ مراحل در رشتۀ تعیین نفقه که دارای پروانه وکالت هستند علاوه بر ارائۀ پروانه مذکور می باید به مدت ۵ سال و در هر سال بین ۳ تا ۵ دادنامۀ طلاق به عنوان سابقۀ کار ارائه نمایند. سایر معرفی‌شدگان در این رشته که دارای پروانۀ وکالت نمی‌باشند باید سابقۀ کار خود را که مرتبط با امور نفقه است از سازمان بهزیستی ، کمیتۀ امداد ، دادگاههای خانواده و سایر سازمانها و ارگانهای دولتی مربوط به امور خانواده ارائه نمایند.
 6. ارائه سابقۀ کار از چندین سازمان یا شرکت مختلف به شرط نداشتن همپوشانی زمانی و مرتبط بودن عنوان و شرح شغلی با رشتۀ مورد تقاضا به مدت زمان لازم بر اساس شرایط و ضوابط دفترچۀ راهنمای ثبت نام بلامانع است.
 7. در مواردی که شورای‌عالی تشخیص دهد متقاضی را ملزم به ارائۀ گواهی سابقه بیمه و اسناد حق الزحمۀ پرداختی توسط صادر کننده گواهی برای احراز سابقۀ کار ارائه شده توسط متقاضی می‌نماید.
 8. متقاضیان معرفی شده در رشتۀ‌های کارشناسی راه و ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی ، برق ماشین و تاسیسات کارخانجات و ….، دارای پروانۀ نظام مهندسی حداقل پایۀ دو که از تاریخ صدور آن تا آخرین روز ثبت‌نام (۱۴۰۲/۰۸/۱۴) آزمون شورای عالی پنج سال گذشته باشد ، می‌توانند پروانۀ مذکور را به عنوان سابقۀ کار به همراه سایر سوابق جهت بررسی ارائه نمایند.
 9. سابقۀ کاری مرتبط متقاضیان معرفی شده در رشته‌های تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت و امور وسائط نقلیۀ موتوری زمینی باید توسط رئیس پلیس آگاهی فراجا یا رئیس پلیس آگاهی استان محل خدمت تایید شده باشد.
 10. سابقۀ تدریس به تنهایی در هیچ رشتۀ کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان سابقۀ کار محسوب نمی شود.
 11. کارشناسان متقاضی انتقال معرفی شده برای ادامۀ مراحل علاوه بر مدارک شناسائی باید پروانۀ تمدید شدۀ کارشناسی خود را نیز بارگذرای نمایند. این دسته از متقاضیان نیاز به بارگذرای مدرک تحصیلی و سابقۀ کاری ندارند.
 12. کارشناسان متقاضی تغییر رشتۀ معرفی شده برای ادامۀ مراحل علاوه بر مدارک شناسائی ،تحصیلی و سابقۀ‌کاری باید پروانۀ تمدید شدۀ کارشناسی خود را نیز بارگذرای نمایند.

مدارک بارگذرای شده توسط شورای‌عالی بررسی و چنانچه نقص یا ایرادی در تطبیق شرایط متقاضی با ضوابط دفترچۀ ثبت‌نام باشد از طریق سامانۀ آزمون اطلاع‌رسانی خواهد شد و متقاضی موظف است ظرف مهلت تعیین شده مدارک تکمیلی را ارائه نماید. عدم ارائه مدارک در مدت زمان تعیین شده به منزلۀ انصراف از تقاضا تلقی خواهد شد . متقاضیان موظفند کارتابل سامانۀ آزمون خود را به طور مرتب بازبینی نموده تا از روند پرونده مطلع شوند . ارائۀ مدارک بعد از مهلت تعیین شده و به صورت حضوری به هر دلیلی که باشد پذیرفته نخواهد شد.

اطلاعیه آزمون 1402 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری 

چگونگی برگزاری مصاحبه کارشناسان رسمی دادگستری

اولین مرحله برگزاری مصاحبه آزمون کارشناس رسمی کانون دادگستری ، تشکیل پرونده برای دعوت شدگان به مصاحبه در مراکز استانی است و پس از آن پرونده برای داوطلب تشکیل شده ، شماره پرونده ای به او ارائه می شود که با استفاده از این کد می تواند در سایت سنجش پیگیر نتایج مصاحبه خود باشد. البته مراحل و نتایج مصاحبه از طریق پیامک نیز به دعوت شدگان مصاحبه اطلاع رسانی می شود و داوطلبان می بایست در زمان هایی که اعلام می شود برای مصاحبه شفاهی مراجعه نمایند.

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

بهره گیری از تجربیات دیگران و سوالات مصاحبه های پیشین، می تواند به متقاضیان شرکت در این مرحله کمک شایانی بکند. مصاحبه آزمون های استخدامی معمولا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و داوطلبان می بایست به سوالاتی تقریبا مشابه پیرامون مسائل عقیدتی سیاسی، علمی، روانشناسی، فردی، شخصیتی و… پاسخ دهند که انواع محور این پرسش ها در ادامه ذکر شده است.

معرفی کلی و سوالات شخصی
مسائل روانشناختی و سوالاتی از این دست
پرسش هایی در رابطه با رشته و مقطع تحصیلی متقاضی
سوالاتی پیرامون سازمان مورد نظر (در اینجا دادگستری و قوه قضاییه)
مسائل مربوط به کامپیوتر و فناوری های روز دنیا
سنجش مهارت و دانش شغلی تخصصی متناسب با نوع رشته شغلی مدنظر
سوالات کلی سیاسی و مذهبی
سابقه فعالیت‌ های پژوهشی، علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و…

هدف از برگزاری مرحله مصاحبه، تعیین میزان صلاحیت داوطلب برای تصدی عنوان شغلی موردنظر و بررسی امتیازات فردی متقاضی در قیاس با سایر افراد می باشد. حتما به این توصیه توجه داشته باشید که کارشناسان مصاحبه گر، افرادی تیزبین، خاطر جمع و نکته سنج هستند که کمتر نکته قابل توجهی از دید آن ها محفوظ می ماند. در نتیجه سعی کنید که:

با حداکثر آمادگی در جلسه مصاحبه حاضر شوید.
به پرسش های مطرح شده پاسخی کامل، رسا و تا حد امکان کوتاه بدهید.
جنبه های روانشناختی را فراموش نکنید.
داشتن عزت نفس، شیوایی کلام، رعایت ادب و احترام، گزیده سخن گفتن و کنترل احساسات و تمرکز می تواند به شما در این مرحله کمک کند.

نکاتی برای حضور در مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی کانون دادگستری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در زمان حضور در مصاحبه کارشناسان رسمی دادگستری مدارک تحصیلی و تمام مدارکی که در زمان ثبت نام در سایت سنجش بارگذاری کرده اید باید همراه داشته باشید.
اگر در زمینه های ورزشی ، علمی ، فرهنگی ، پژوهشی و … سابقه فعالیت داشته اید ، حتما مدارک مربوطه را به همراه داشته باشید.
لازم است قبل از حضور در مصاحبه ، هزینه کارآموزی ، معاینات پزشکی و … را پرداخت نمایید.
نتایج مصاحبه کارشناس رسمی دادگستری از طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت خواهد بود.

پس از اعلام نتایح مصاحبه و مشخص شدن پذیرفته شدگان نهایی ، اگر در لیست قبول شدگان باشید باید در دوره موظفی کارآموزی به مدت یکسال شرکت کنید و هزینه های این دوره نیز به عهده خود شما خواهد بود. در نهایت بعد از پایان دوره کارآموزی ، صلاحیت عمومی شما توسط هیات تعیین صلاحیت دادگستری بررسی خواهد شد و پس از ادای سوگند و گذر از فرآیند های قانونی پروانه کارشناسی تان صادر خواهد شد.

با توجه به افزایش تعرفه های پرونده های قرار کارشناسی در سال ۱۴۰۲ و جایگاه اجتماعی بالای کارشناسان رسمی، به داوطلبان توصیه میشود حتما با آمادگی کامل در روز مصاحبه حاضر شوند.

برای آمادگی بیشتر داوطلبان گرامی در مرحله مصاحبه آزمون کارشناس رسمی، بسته طلایی  آمادگی آزمون کارشناس رسمی کانون دادگستری مربوط به هرکدام از رشته های سال ۱۴۰۲ تهیه شده است و داوطلبان گرامی میتوانند با کلیک بر روی لینک مربوطه نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته راه و ساختمان ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته تاسیسات ساختمان ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته معماری و تزئینات داخلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته منابع طبیعی و کشاورزی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری) ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته ایمنی و حوادث ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور بانکی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته برنامه ریزی شهری ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته اداری و استخدامی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته تعیین نفقه ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته مهندسی ترافیک ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور بیمه ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور گمرکی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته برق، الکترونیک و مخابرات ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته معدن ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور بازرگانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور ورزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته طراحی و گرافیک ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته دامپروری و دامپزشکی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته اسلحه و مهمات ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته خط، امضا و اثر انگشت ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته محیط زیست طبیعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور بیمه ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور مالیاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته ساعت و جواهر ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته آتش نشانی و آتش سوزی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته نفت، پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته مواد و فلزات ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته گیاه پزشکی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته امور اقتصادی و بازرگانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته گاز و گازرسانی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

بسته آمادگی مصاحبه شفاهی کارشناسان رسمی کانون دادگستری رشته صنایع چوب ۱۴۰۳-۱۴۰۲

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته، مصاحبه دانشگاه های خاص و … در تمام رشته های دانشگاهی و آزمون های استخدامی، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

 

 

مطالب مرتبط:

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی اسفند ماه ۱۴۰۲ | نکات مهم

آرکا مشاوره

شروع ثبت نام آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۱۴۰۳| دفترچه، نکات مهم

آرکا مشاوره

آمادگی مصاحبه کارشناس رسمی دادگستری کانون ۱۴۰۲| ساعت و جواهر

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید