مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

نمونه کارنامه قبولی رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ | تمامی مناطق و گروه ها

کارنامه دبیری ورزش فرهنگیان

یکی از رشته های پرطرفدار کنکور رشته آموزش تربیت بدنی در دانشگاه تربیت معلم است. برای ادامه تحصیل در این رشته لازم است از طریق شرکت در کنکور سراسری اقدام کنید. دانشگاه فرهنگیان در رشته‌ های تربیت معلم از جمله آموزش ابتدایی ، آموزش ریاضی ، آموزش شیمی و … از طریق کنکور سراسری هر پنج گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که علاقه مند به تحصیل در این دانشگاه هستند باید در کنکور سراسری شرکت کرده و رتبه لازم را به دست آورند. بررسی کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان سال های گذشته به داوطلبان کمک می کند تا از رتبه لازم برای قبولی در این دانشگاه در رشته‌ های مختلف مطلع شوند و شانس حدودی خود را برای پذیرش تخمین بزنند. در ادامه این مطلب رتبه و کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشته‌ های انسانی ، تجربی بررسی شده است.

عناوین اصلی مقاله پنهان

معرفی رشته آموزش تربیت بدنی

فارغ التحصیلان رشته آموزش تربیت بدنی با بدن انسان در حد یک پزشکیار آشنایی دارند. به همین دلیل می توانند به عنوان مربی ورزشی با هدف توانبخشی، بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد جامعه به فعالیت بپردازند.

داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی می توانند برای ورود به دانشگاه فرهنگیان و تحصیل در رشته آموزش تربیت بدنی اقدام نمایند. لازم است در زمان انتخاب رشته کنکور، در فرم اولویت های کدرشته ، رشته آموزش تربیت بدنی تربیت معلم را انتخاب نمایند.

حتما بخوانید: نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری ۱۴۰۳ با تاثیر ۵۰% معدل کتبی

نمونه کارنامه قبولی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه ریاضی

رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ابتدایی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۱ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه شهید بهشتی مشهد
رشته: آموزش تربیت بدنی
تراز سوابق تحصیلی
۷۱۹۰
رتبه کشوری:  ۲۶۱۵۴ رتبه در سهمیه: ۹۳۵۸
نام درس درصد
ریاضیات ۲۰
فیزیک ۳۰
شیمی ۳۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه نسیبه تهران
رشته: آموزش تربیت بدنی
رتبه کشوری:  ۴۰۴۲۰ رتبه در سهمیه: ۱۰۷۲۲
تراز سوابق تحصیلی ۷۳۶۰
نام درس درصد
زمین شناسی ۷
ریاضیات ۲۰
زیست ۱۸
فیزیک ۲۰
شیمی ۱۹

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه انسانی

دانشگاه: تربیت دبیری شهید رجایی تهران
رشته: آموزش تربیت بدنی
رتبه کشوری:  ۱۷۸۱۰ رتبه در سهمیه: ۳۴۲۳
تراز سوابق تحصیلی ۷۶۰۰
نام درس درصد
اقتصاد ۶۶
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۴۰
عربی تخصصی ۳۸
تاریخ و جغرافیا ۱۰
فلسفه و منطق ۱۰
علوم اجتماعی ۵۶
روان شناسی ۵۹

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه ریاضی

رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ابتدایی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۲ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه علامه طباطبایی خرم آباد
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۲۱۰۹۸ رتبه در سهمیه: ۸۳۳۲
تراز سوابق تحصیلی ۶۹۸۰
نام درس درصد
ریاضیات ۱۰
فیزیک ۳۰
شیمی ۲۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه نسیبه تهران
رشته: آموزش تربیت بدنی
رتبه کشوری: ۶۱۹۶۳ رتبه در سهمیه: ۲۵۷۷۳
تراز سوابق تحصیلی ۸۲۰۰
نام درس درصد
زمین شناسی ۶
ریاضیات ۲۲
زیست ۲۶
فیزیک ۲۹
شیمی ۲۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه انسانی

دانشگاه:شهید مدرس سنندج
رشته: آموزش تربیت بدنی
رتبه کشوری: ۱۱۳۲۲ رتبه در سهمیه: ۳۷۸۳
تراز سوابق تحصیلی ۶۴۲۰
نام درس درصد
اقتصاد ۴۸
ریاضیات ۴۶
ادبیات تخصصی ۲۰
عربی تخصصی ۳۷
تاریخ و جغرافیا ۳۴
فلسفه و منطق ۱۸
علوم اجتماعی ۵۰
روان شناسی ۶۶

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه ریاضی

رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ابتدایی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۳ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  رسوا اکرم (ص) اهواز
رشته: آموزش تربیت بدنی
رتبه کشوری:  ۲۱۷۴۸ رتبه در سهمیه: ۳۵۲۲
تراز سوابق تحصیلی ۶۵۳۰
نام درس درصد
ریاضیات ۱۸
فیزیک ۱۴
شیمی ۱۳

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه نسیبه تهران
رشته: آموزش تربیت بدنی
رتبه کشوری: ۲۸۸۱۹ رتبه در سهمیه: ۸۷۰۰
تراز سوابق تحصیلی ۸۳۲۰
نام درس درصد
زمین شناسی ۵۸
ریاضیات ۱۸
زیست ۲۹
فیزیک ۲۶
شیمی ۲۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه انسانی

دانشگاه: خواجه نصیر طوسی کرمان
رشته: آموزش تربیت بدنی
تراز سوابق تحصیلی ۷۹۲۰
رتبه کشوری: ۴۸۲۶۲ رتبه در سهمیه: ۲۵۷۷۶
نام درس درصد
اقتصاد ۷۰
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۹
عربی تخصصی ۱۸
تاریخ و جغرافیا ۱۰
فلسفه و منطق ۱۰
علوم اجتماعی ۳۶
روان شناسی ۵۲

مشاوره انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳

توجه داشته باشید که رتبه های گفته شده در بالا تقریبی بوده و با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته و حذف دروس عمومی، بهتر است تا داوطلبان این رتبه ها را به عنوان رتبه های قبولی خوشبینانه در نظر بگیرند.

حتما بخوانید: نرم افزار تخمین رشته قبولی با رتبه های اعلامی سازمان سنجش در کنکور سراسری ۱۴۰۳

همچنین حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته و … در تمام رشته های داشگاه فرهنگیان، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مطالب مرتبط:

پذیرش بدون کنکور دانش آموزان برتر و طلاب در دانشگاه فرهنگیان| نکات مهم

آرکا مشاوره

سیر تا پیاز رشته طراحی لباس | بازار کار، گرایش، ثبت نام

آرکا مشاوره

انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی ۱۴۰۳ | سراسری، آزاد، نکات مهم

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید