مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ | تمامی گروه و مناطق

آموزش ابتدایی 1402

دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم سابق هر ساله برای رشته آموزش ابتدایی از طریق کنکور سراسری و در هر دو جنسیت زن و مرد پذیرش انجام می دهد که با توجه به نیاز هر استان به نیروی آموزگار در این رشته ممکن است پذیرش دانشجو بین ۱ تا ۳۰ نفر متغیر باشد. از این رو در این مقاله چندین نمونه از کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای قبولی این رشته در سهمیه منطقه یک، دو و سه ارائه شده است.

عناوین اصلی مقاله پنهان

وظایف فارغ التحصیلان آموزش ابتدایی

از جمله وظایفی که فارغ التحصیلان آموزش ابتدایی باید انجام دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تدریس دانش آموزان به صورت تکی و گروهی با استفاده از روش های نوین آموزشی مانند سخنرانی بحث و آزمایش و کنفرانس

۲- با توجه به علایق دانش آموزان و توجه به نیاز آنها باید روش های کارآمد و مفید جهت آموزش آنها به کار گیرد

۳- برای تمام درس ها و واحد هایی که برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است هدف مشخصی را تعیین کند و بتواند بین این اهداف و نیاز دانش آموزان ارتباط برقرار کنند

۴- فردی که آموزش ابتدایی را برعهده دارد علاوه بر آموزش دروس وظیفه آموزش اخلاق و نظم در بین دانش آموزان و نیز بر عهده دارد

۵- افرادی که به عنوان آموزگار و مدیر در مراکز آموزشی فعالیت می کنند باید با والدین دانش آموزان صحبت کنند و در مورد نیازهای دانش‌آموزان تبادل نظر داشته باشند.

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه ریاضی

رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ابتدایی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۱ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه شهید باهنر اصفهان
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۲۱۷۷۰ رتبه در سهمیه: ۱۰۰۹۳
نام درس (با تراز ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی)
درصد
ریاضیات ۱۱
فیزیک ۱۰
شیمی ۱۰
بیشتر بدانید: نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری ۱۴۰۳ با تاثیر ۵۰% معدل کتبی

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه هاشمی نژاد مشهد (با تراز ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی)
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۵۱۱۳۷ رتبه در سهمیه: ۱۳۱۲۲
نام درس درصد
زمین شناسی ۸
ریاضیات ۱۰
زیست ۲۶
فیزیک ۲۰
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه انسانی

دانشگاه: فاطمه الزهرای اصفهان (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی)
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۱۵۸۴۴ رتبه در سهمیه: ۳۱۳۸
نام درس درصد
اقتصاد ۵۸
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۴۰
عربی تخصصی ۱۰
تاریخ و جغرافیا ۲۰
فلسفه و منطق ۲۰
علوم اجتماعی ۸۰
روان شناسی ۵۸

 

حتما بخوانید: آمادگی مصاحبه شایستگی های عمومی و اختصاصی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ | نکات طلایی

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه ریاضی

رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ابتدایی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۲ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه علامه طباطبایی خرم آباد
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۲۷۰۷۸ (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی) رتبه در سهمیه: ۹۸۹۶
نام درس درصد
ریاضیات ۱۰
فیزیک ۲۰
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲در سهمیه منطقه۲ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۶۰۶۸۶ (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی) رتبه در سهمیه: ۲۵۲۵۱
نام درس درصد
زمین شناسی ۸
ریاضیات ۳۰
زیست ۱۰
فیزیک ۱۹
شیمی ۱۸

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه انسانی

دانشگاه:بنت الهدی صدر بوشهر
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری: ۳۹۵۹۲ (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی) رتبه در سهمیه: ۱۲۴۱۹
نام درس درصد
اقتصاد ۴۰
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۱۰
عربی تخصصی ۱۰
تاریخ و جغرافیا ۲۰
فلسفه و منطق
علوم اجتماعی ۴۰
روان شناسی ۷۹

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه ریاضی

رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ابتدایی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۳ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه علامه امینی تبریز
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۲۷۱۸۵ (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی) رتبه در سهمیه: ۵۱۸۵
نام درس درصد
ریاضیات ۱۰
فیزیک ۱۰
شیمی ۱۰

 

حتما بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۳

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در سهمیه منطقه۳ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه آیت اله خامنه ای گرگان
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۶۵۱۷۰ (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی) رتبه در سهمیه: ۲۱۸۲۳
نام درس درصد
زمین شناسی ۶
ریاضیات ۳۰
زیست ۱۰
فیزیک ۲۰
شیمی ۳۸

نمونه کارنامه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲در سهمیه منطقه۳ گروه انسانی

دانشگاه: علامه طباطبایی بوشهر
رشته: آموزش ابتدایی
رتبه کشوری:  ۷۰۰۱۷ (با تراز تقریبی ۷۰۰۰ سوابق تحصیلی) رتبه در سهمیه: ۳۸۲۹۷
نام درس درصد
اقتصاد ۵۰
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۹
عربی تخصصی ۱۰
تاریخ و جغرافیا ۱۰
فلسفه و منطق ۱۰
علوم اجتماعی ۷۰
روان شناسی ۲۰
همه چیز در مورد دانشگاه فرهنگیان | شرایط، نحوه پذیرش و….

مشاوره انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳

توجه داشته باشید که رتبه های گفته شده در بالا تقریبی بوده و با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته و حذف دروس عمومی، بهتر است تا داوطلبان این رتبه ها را به عنوان رتبه های قبولی خوشبینانه در نظر بگیرند.

همچنین حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته و … در تمام رشته های داشگاه فرهنگیان، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مطالب مرتبط:

کارنامه قبولی رشته حقوق دانشگاه طباطبایی ۱۴۰۲| آخرین قبولی و درصدهای لازم

آرکا مشاوره

کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲

آرکا مشاوره

مدارک لازم برای رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ۱۴۰۳| نکات مهم

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید